หนาวสุดขั้วกับการล่าแสงเหนือ (Aurora)
เพลิดเพลินกับธรรมชาติสุดมหัศจรรย์
แช่น้ำแร่ย้อนวัยเยาว์บลูลากูน (Blue Lagoon)
กิจกรรมสุดเอ็กซ์ตรีมมากมาย
อิสระ พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ที่ประเทศไอซ์แลนด์

แพ็คเกจไอซ์แลนด์ ธรรมชาติอันงดงาม กับดินแดนมหัศจรรย์ พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์ตรีม
รหัส 027-0134
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
77,600 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
100 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร

โดยปกติการเดินทางไปไอซ์แลนด์ สายการบินไทยไม่มี flight บินตรง จำเป็นที่จะต้องไปต่อเครื่องภายในเพื่อบินไปเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมไปต่อเครื่องที่ประเทศเดนมาร์ก หรือ นอร์เวย์ หรือ สวีเดน (สอบถามเพิ่มเติม)

 หมายเหตุ : หากต้องการใช้สายการบินระหว่างประเทศสายการบินใดต้องเช็คเวลาของการบินภายในประกอบด้วยทุกครั้งและกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ

วันที่ 2
กรุงเทพ – (โคเปนเฮเกน)หรือ(ออสโล)หรือ(เฮลซิงกิ) – เรคยาวิก

รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ จากนั้นเดินทางโดยรถที่เราได้เตรียมไว้เพื่อไปเที่ยวชมเมืองเรคยาวิก เริ่มที่ ประติมากรรมซันโวยาจเจอร์ งานประติมากรรมรูปเรือ, โบสถ์ฮัลล์กริมสเคิร์กยา โบสถ์คริสต์ที่มีความสูงที่สุดในไอซ์แลนด์ และ ฮาร์ปา หอแสดงคอนเสิร์ต อาคารที่โดดเด่นที่สุดในเมืองหลวง ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

 • รถตู้ส่วนตัว – เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก
 • เข้าพักที่ Fosshotel Reykjavikหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
วงแหวนทองคำ

เช็คเอาท์และเดินทางเข้าสู่วงแหวนทองคำ ซึ่งมี 3 สถานที่ท่องเที่ยวประกอบกัน เริ่มที่ อุทยานแห่งชาติซิงเกวนลี อุทยานแห่งแรกของไอซ์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ต่อที่ น้ำพุร้อนเกร์เซอร์ น้ำพุร้อนที่มีพลังงานจากความร้อนใต้พิภพและ  น้ำตกกูลล์ฟอส ชมความงดงามของน้ำตกทองคำ หรือไนแองการ่าไอซ์แลนด์

 • รถตู้ส่วนตัว – วงแหวนทองคำ
 • เข้าพักที่ Selfoss Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เซลยาแลนฟอส - สโกการ์ฟอส - วิค

เที่ยวชมน้ำตกเซลยาแลนฟอส มีความแปลกตาที่สุดในไอซ์แลนด์ ต่อด้วยเมืองสโกการ์ กับน้ำตกสโกการ์ฟอส เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ และมุ่งหน้าสู่เมืองไมล์เดลโจกุลเพื่อทำกิจกรรมสนุกสุดมันส์

กิจกรรมแนะนำ : การขับรถสโนว์โมบิล และพายเรือคายัค

 • รถตู้ส่วนตัว – เซลยาแลนฟอส – สโกการ์ฟอส – ไมล์เดลโจกุล
 • เข้าพักที่ Iceland air hotel Vik หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
โจกุลซาลอน – หาดทรายเพชร

เช็คเอาท์แล้วเดินทางไปยังทะเลสาบน้ำแข็ง “โจกุลซาลอน” เป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ และใกล้เคียงหาดทรายเพชร น้ำแข็งที่ไหลมาตามธารน้ำแข็ง มุ่งสู่ทะเล และถูกคลื่นทะเลซัดมาเกยตื้น มีรูปร่างแปลกตาตามธรรมชาติน่ามหัศจรรย์ อิสระพักผ่อนหรือทำกิจกรรมตามอัธยาศัย

กิจกรรมแนะนำ : เดินธารน้ำแข็ง, ถ้ำน้ำแข็ง และล่องเรือชมธารน้ำแข็ง

 • รถตู้ส่วนตัวโจกุลซาลอน – หาดทรายเพชร
 • เข้าพักที่ Fosshotel Glacier Lagoon หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
ฟยาดราวกยูเฟอร์ – ทุ่งลาวา - บลูลากูน

เช็คเอาท์แล้วเดินทางไปยังหุบเขาแคนยอนฟยาดราวกยูเฟอร์ หุบเขาที่มีความแปลกตาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติมานานกว่า 9,000 ปี ไม่ไกลกันแวะชมทุ่งลาวา ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนานนับร้อยๆปี ที่เต็มไปด้วยมอสสีเขียวขจี และเดินทางไปผ่อนคลายกับการแช่น้ำร้อนบลูลากูน น้ำแร่ที่มีลักษณะพิเศษที่มีที่เดียวในโลก

 • รถตู้ส่วนตัว – ฟยาดราวยูเฟอร์ – ทุ่งลาวา – บลูลากูน (รวมอุปกรณ์)
 • เข้าพักที่ Park Inn by Radisson Reykjavik Keflavik airport หรือเทียบเท่า
วันที่ 7
เคฟลาวิก - (โคเปนเฮเกน)หรือ(ออสโล)หรือ(เฮลซิงกิ) - กรุงเทพฯ

ตื่นเช้ากันซักนิดเช็คเอาท์ออกจากที่พัก และเดินทางไปสนามบินเคฟลาวิก ทำการเช็คอิน  แนะนำเป็นสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ FI318 เวลา 07.50 – 12.30 น. และรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการ

 • รถรับจากที่พักไปสนามบินเคฟลาวิก
วันที่ 8
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถตู้ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับไทย ) 5 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม แช่น้ำที่บลูลากูน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • วีซ่าเชงเก้น (ไอซ์แลนด์)
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไป -กลับ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าขนส่งสัมภาระสำหรับเข้า-ออกจากโรงแรม ( Porter Service )
 • ค่ากิจกรรม Optional อื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ทิปทุกประเภท
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
 • กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • ก.พ.65 - พ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ธ.ค.64 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,600 บาท
 • มิ.ย.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 37,999 บาท