2 ท่านก็เดินทางได้ เวียดนามกลาง พักบานาฮิลส์ 1 คืน เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน มีไกด์ท้องถิ่นบริการตลอดทริป ล่องเรือกระด้ง อันซีนเวียดนาม !!

แพ็คเกจเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์
รหัส 007-0627
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
10,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
25 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

08.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้เดินทางขาออกระหว่างประเทศ ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เป็นเพียงการอ้างอิงไฟล์ทบินเท่านั้น

10.50 : เดินทางสู่ สนามบินดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960

12.30 : เดินทางถึง สนามบินดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้การตอนรับท่านเมื่อท่านเดินทางถึง หมายเหตุ:มัคคุเทศก์พูดภาษาไทยได้ให้บริการตลอดทริป

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (Sun World Bana Hills) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009

อิสระท่องเที่ยวใน สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (Fantasy Park) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก (ไม่รวมโซนของการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง ราคาค่าเข้าประมาณ 100,000 ดอง)

วันที่ 2
สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (Golden Bridge) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม

นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D’AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก

นำท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (Linh Ung Pagoda) เป็นพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นมงคล หลังจากนั้นนำท่านเดินทางลงจากบานาฮิลส์

นำท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน (Basket boat Cam Thanh Village) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้

วันที่ 3
เมืองเก่าฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม

นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese covered bridge) ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรง

นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Temple) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม

นำท่านชม หาดมีเค (My Khe Beach) เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน้ำทะเลใสสวยงามยิ่งนัก ท้องทะเลที่เงียบสงบประกอบกับสายลมอ่อนๆ

นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์

นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (Love Bridge) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

วันที่ 4
ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ อาทิ กาแฟขี้ชะมด กาแฟชื่อดังของเวียดนามมากมาย

10.30 : ได้เวลาอันสาควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

13.15 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/รวม-5.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม-5.png

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง 2-3 ท่าน

(รถ 7 ที่นั่ง)

4-5 ท่าน

(รถ 7 ที่นั่ง)

6-7 ท่าน

(รถ 16 ที่นั่ง)

8-9 ท่าน

(รถ 16 ที่นั่ง)

พักเดี่ยว
03 – 06 เมษายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500
10 – 13 เมษายน 2565 18,990 13,990 12,990 11,990 5,500
17 – 19 เมษายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500
24 – 27 เมษายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500
01 – 04 พฤษภาคม 2565 18,990 13,990 12,990 11,990 5,500
08 – 11 พฤษภาคม 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500
15 – 18 พฤษภาคม 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500
22 – 25 พฤษภาคม 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500
05 – 08 มิถุนายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500
12 – 15 มิถุนายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500
19 – 22 มิถุนายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500
26 – 29 มิถุนายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500
ราคาข้างต้นไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปและกลับวันเดินทางไม่มีในตารางข้างต้น สามารถสอบถามวันเดินทางที่ท่านต้องการกับบริษัทฯได้
 • อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 2,000 บาท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ $20 USD (หรือประมาณ 700 บาท)
 • อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าตรวจ PCR-Test เพื่อเดินทางกลับไทย ประมาณ $35 USD หรือประมาณ 1,200 บาท
 • อัตราค่าบริการ ไม่รวมประกันสุขภาพครอบคลุม โควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 10,000 USD จำเป็นต้องมี

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/2.png

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,555/คู่ บาท
 • มี.ค.65 - พ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 59,999 บาท
 • Nok Air (DD)
 • มิ.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 8,888 บาท