เกาะไข่ – เกาะตะรุเตา – โปรแกรมดำน้ำรอบเกาะหลีเป๊ะ 

แพ็คเกจเกาะหลีเป๊ะ อนัญญา รีสอร์ท
รหัส 006-0524
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
6,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
55 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
รับที่สนามบิน – เกาะไข่ – เกาะตะรุเตา ออกเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

08.30–09.00น. : เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบินหาดใหญ่

11.15 น. : ถึงท่าเรือหาดปากบาราเตรียมตัวขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเพื่อนำท่านไปยังเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง รถจะจอดหน้าสำนักงานรองรับลูกค้า เพื่อรับเอกสารต่างๆ ดังนี้ ว้อยเชอร์ที่พัก / ตั๋วเรือไปกลับ/ ว้อยเชอร์ดำน้ำ / และอื่นๆ  ณ จุดเช็คอิน

***โปรดทราบในวันแรกของโปรแกรมทัวร์ สำหรับรอบเรือ ลงเกาะ 11.30 น. เท่านั้น !!  เรือสปีดโบทจะแวะให้ลูกค้าแวะชมและถ่ายรูป ที่เกาะไข่ และ เกาะตะรุเตา บางจุด หรือ ทั้ง สอง จุด หรือ ไม่สามารถแวะได้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศระหว่างเดินทาง***

เรือสปีดโบ๊ทจะมาส่งผู้โดยสารหน้าหาดเกาะหลีเป๊ะ เมื่อเดินทางมาถึงเกาะหลีเป๊ะ การเดินทางจากหน้าหาดเกาะหลีเป๊ะไปยังที่พักมี 3 วิธี 

1.หากที่พักอยู่ใกล้กับจุดจอดของเรือท่านสามารถเดินไปยังที่พักได้ด้วยตนเอง
2.ที่พักบางแห่งจะมีบริการมารับผู้เข้าพักตามจุดที่กำหนด
3.ขึ้นรถแท็กซี่สามล้อรับจ้างไปยังที่พักโดยเสียค่าโดยสาร 50 บาทต่อท่าน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งและอธิบายวิธีการเดินทางไปที่พักที่ท่านได้สำรองไว้ก่อนการเดินทางอีกครั้ง) เช็คอินและรับกุญแจเข้าที่พักตามที่ท่านได้สำรองไว้ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย)  ณ รีสอร์ทที่ท่านเลือก

วันที่ 2
โปรแกรมดำน้ำรอบเกาะหลีเป๊ะ (แบบจอยทริป)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

09.30 น. : เดินทางโดยเรือหางยาวเพื่อท่องเที่ยวหมู่เกาะรอบใน เช่น เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เป็นต้น ท่านจะเห็นปะการังสวยงาม ปลาทะเล และทรายหาดขาวละเอียด น้ำทะเลใสสีฟ้า

รายละเอียด หมู่เกาะโซนใน : (เส้นทางสีน้ำเงิน)  Program Inner Islands :  (Blue Route)

 • จุดที่ 1  ร่องน้ำจาบัง : เป็นจุดที่มีปะการังอ่อนสวยงามหลากหลายสีที่ความลึกประมาณ 16 เมตร JABANG : Beautiful soft corals cover a pinnacle that rise from 16 meters to just underneath the surface.
 • จุดที่ 2 เกาะหินงาม : เยี่ยมชมความลึกลับแปลกประหลาดที่สวยงามของหินสีดำหลากหลายขนาดจำนวนมากที่เรียงรายไปตามหาด  KOH HIN NGAM :  Visit the mysterious island build out of thousands of smoothly polished blackstones.
 • จุดที่ 3 เกาะราวี : พักรับประทานอาหารแบบผ่อนคลาย  พร้อมกับดำน้ำตื้นและสนุกสนานกับชายหาดขาวที่ละเอียดและสวยงามของเกาะราวี  KOH RAWI : Picnic, relax and snorkel on the long white sandy beaches of Koh Rawi.
 • จุดที่ 4 เกาะอาดัง : ดำน้ำตื้นและดื่มด่ำกับหาดทรายสีขาวที่หน้าหาดของเกาะ หรือจะเลือกไปเดินชมป่าอันสมบูรณ์ก็ได้ KOH ADANG : Snorkel right of the beach, explore the jungle or relax on the beach.
 • จุดที่ 5 เกาะยาง : เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดของการดำน้ำตื้นของหมู่เกาะรอบใน KOH YANG : Great snorkeling from one of the smallest islands in the archipelago.  Remark : Service Period : High Season Only ( 16 Oct – 15 May )

ข้อแนะนำ : จุดร่องน้ำจาบัง จะเป็นร่องน้ำที่น้ำไหลแรงและค่อนข้างลึก ลูกค้าที่ไม่เคยดำน้ำตื้นหรือมีโรคประจำตัว โปรดตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของตนเอง

หมายเหตุ : ช่วงเปิดบริการนำเที่ยว  ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเท่านั้น  ช่วงเดินทางโดยประมาณ 16 ตค. – 15 พค ของทุกปี  *โปรดทราบจุดดำน้ำอาจจะมีความแตกต่างกันได้ตามแต่ละช่วงวัน เดือน ของแต่ละทริป*

12.30 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน (2) แบบกล่อง

17.30 น. : พร้อมกับดำน้ำตื้นและสนุกสนานกับชายหาดขาวที่ละเอียดและสวยงามของเกาะราวี เดินทางกลับมาถึงที่รีสอร์ท บนเกาะหลีเป๊ะ และเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ยามค่ำคืนท่านสามารถกลับไปเดินไปถนนคนเดิน และเลือกซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ – สนามบินหาดใหญ่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.30-11.00น. : พักผ่อนตามอัธยาศัยเก็บบรรยากาศแสงแรกของวันที่หน้าชายหาด เช็คเอ้าท์ที่ล็อบบี้ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับจากท่าเกาะหลีเป๊ะไปท่าเรือปากบารา จ. สตูล

13.00-15.00 น. : เดินทางสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ ส่งลูกค้าถึงที่สนามบิน หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

เงื่อนไข
 1. ที่พัก พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ( ตามที่ประเภทห้องและรีสอร์ทที่ท่านเลือก)
 2. รถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ หรือตัวเมืองหาดใหญ่ ไป-กลับ (แนะนำไฟลท์บินขามา ถึงหาดใหญ่ เครื่องลง ก่อน 09:00 น. ขากลับแนะนำ เครื่องออก 16:00-17:00 น. เป็นต้นไป)
 3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ดำน้ำ
 4. เรือสปีดโบ๊ท ข้ามเกาะ ท่าเรือปากบารา -เกาะหลีเป๊ะ ไป-กลับ
 5. ดำน้ำ โซนตะวันออก เรือหางยาวแบบจอยทริป เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
 1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 4. ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าประกันภัย ท่านละ 160 บาท ชำระ ที่ท่าเรือปากบารา วันที่เดินทางถึง
 5. ไม่รวมค่าทริปคนขับ และคนรถ
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
3 วัน 2 คืน Ananya Lipe
ประเภทห้องพัก ราคา / ท่าน
1 Feb – 30 Apr22
Deluxe Pool View 7,700
Deluxe Pool Access 8,500

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Nok Air (DD)
 • มิ.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 8,888 บาท
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,888 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • พค.65 - กย.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 129,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,500 บาท