เกาะไข่ – เกาะตะรุเตา – โปรแกรมดำน้ำรอบเกาะหลีเป๊ะ 

แพ็คเกจเกาะหลีเป๊ะ มะลิ รีสอร์ท
รหัส 006-0526
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,700 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
57 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
รับที่สนามบิน – เกาะไข่ – เกาะตะรุเตา ออกเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

08.30–09.00น. : เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบินหาดใหญ่

11.15 น. : ถึงท่าเรือหาดปากบาราเตรียมตัวขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเพื่อนำท่านไปยังเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง รถจะจอดหน้าสำนักงานรองรับลูกค้า เพื่อรับเอกสารต่างๆ ดังนี้ ว้อยเชอร์ที่พัก / ตั๋วเรือไปกลับ/ ว้อยเชอร์ดำน้ำ / และอื่นๆ  ณ จุดเช็คอิน

***โปรดทราบในวันแรกของโปรแกรมทัวร์ สำหรับรอบเรือ ลงเกาะ 11.30 น. เท่านั้น !!  เรือสปีดโบทจะแวะให้ลูกค้าแวะชมและถ่ายรูป ที่เกาะไข่ และ เกาะตะรุเตา บางจุด หรือ ทั้ง สอง จุด หรือ ไม่สามารถแวะได้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศระหว่างเดินทาง***

เรือสปีดโบ๊ทจะมาส่งผู้โดยสารหน้าหาดเกาะหลีเป๊ะ เมื่อเดินทางมาถึงเกาะหลีเป๊ะ การเดินทางจากหน้าหาดเกาะหลีเป๊ะไปยังที่พักมี 3 วิธี 

1.หากที่พักอยู่ใกล้กับจุดจอดของเรือท่านสามารถเดินไปยังที่พักได้ด้วยตนเอง
2.ที่พักบางแห่งจะมีบริการมารับผู้เข้าพักตามจุดที่กำหนด
3.ขึ้นรถแท็กซี่สามล้อรับจ้างไปยังที่พักโดยเสียค่าโดยสาร 50 บาทต่อท่าน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งและอธิบายวิธีการเดินทางไปที่พักที่ท่านได้สำรองไว้ก่อนการเดินทางอีกครั้ง) เช็คอินและรับกุญแจเข้าที่พักตามที่ท่านได้สำรองไว้ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย)  ณ รีสอร์ทที่ท่านเลือก

วันที่ 2
โปรแกรมดำน้ำรอบเกาะหลีเป๊ะ (แบบจอยทริป)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

09.30 น. : เดินทางโดยเรือหางยาวเพื่อท่องเที่ยวหมู่เกาะรอบใน เช่น เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เป็นต้น ท่านจะเห็นปะการังสวยงาม ปลาทะเล และทรายหาดขาวละเอียด น้ำทะเลใสสีฟ้า

รายละเอียด หมู่เกาะโซนใน : (เส้นทางสีน้ำเงิน)  Program Inner Islands :  (Blue Route)

 • จุดที่ 1  ร่องน้ำจาบัง : เป็นจุดที่มีปะการังอ่อนสวยงามหลากหลายสีที่ความลึกประมาณ 16 เมตร JABANG : Beautiful soft corals cover a pinnacle that rise from 16 meters to just underneath the surface.
 • จุดที่ 2 เกาะหินงาม : เยี่ยมชมความลึกลับแปลกประหลาดที่สวยงามของหินสีดำหลากหลายขนาดจำนวนมากที่เรียงรายไปตามหาด  KOH HIN NGAM :  Visit the mysterious island build out of thousands of smoothly polished blackstones.
 • จุดที่ 3 เกาะราวี : พักรับประทานอาหารแบบผ่อนคลาย  พร้อมกับดำน้ำตื้นและสนุกสนานกับชายหาดขาวที่ละเอียดและสวยงามของเกาะราวี  KOH RAWI : Picnic, relax and snorkel on the long white sandy beaches of Koh Rawi.
 • จุดที่ 4 เกาะอาดัง : ดำน้ำตื้นและดื่มด่ำกับหาดทรายสีขาวที่หน้าหาดของเกาะ หรือจะเลือกไปเดินชมป่าอันสมบูรณ์ก็ได้ KOH ADANG : Snorkel right of the beach, explore the jungle or relax on the beach.
 • จุดที่ 5 เกาะยาง : เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดของการดำน้ำตื้นของหมู่เกาะรอบใน KOH YANG : Great snorkeling from one of the smallest islands in the archipelago.  Remark : Service Period : High Season Only ( 16 Oct – 15 May )

ข้อแนะนำ : จุดร่องน้ำจาบัง จะเป็นร่องน้ำที่น้ำไหลแรงและค่อนข้างลึก ลูกค้าที่ไม่เคยดำน้ำตื้นหรือมีโรคประจำตัว โปรดตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของตนเอง

หมายเหตุ : ช่วงเปิดบริการนำเที่ยว  ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเท่านั้น  ช่วงเดินทางโดยประมาณ 16 ตค. – 15 พค ของทุกปี  *โปรดทราบจุดดำน้ำอาจจะมีความแตกต่างกันได้ตามแต่ละช่วงวัน เดือน ของแต่ละทริป*

12.30 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน (2) แบบกล่อง

17.30 น. : พร้อมกับดำน้ำตื้นและสนุกสนานกับชายหาดขาวที่ละเอียดและสวยงามของเกาะราวี เดินทางกลับมาถึงที่รีสอร์ท บนเกาะหลีเป๊ะ และเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ยามค่ำคืนท่านสามารถกลับไปเดินไปถนนคนเดิน และเลือกซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ – สนามบินหาดใหญ่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.30-11.00น. : พักผ่อนตามอัธยาศัยเก็บบรรยากาศแสงแรกของวันที่หน้าชายหาด เช็คเอ้าท์ที่ล็อบบี้ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับจากท่าเกาะหลีเป๊ะไปท่าเรือปากบารา จ. สตูล

13.00-15.00 น. : เดินทางสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ ส่งลูกค้าถึงที่สนามบิน หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

เงื่อนไข
 1. ที่พัก พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ( ตามที่ประเภทห้องและรีสอร์ทที่ท่านเลือก)
 2. รถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ หรือตัวเมืองหาดใหญ่ ไป-กลับ (แนะนำไฟลท์บินขามา ถึงหาดใหญ่ เครื่องลง ก่อน 09:00 น. ขากลับแนะนำ เครื่องออก 16:00-17:00 น. เป็นต้นไป)
 3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ดำน้ำ
 4. เรือสปีดโบ๊ท ข้ามเกาะ ท่าเรือปากบารา -เกาะหลีเป๊ะ ไป-กลับ
 5. ดำน้ำ โซนตะวันออก เรือหางยาวแบบจอยทริป เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
 1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 4. ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าประกันภัย ท่านละ 160 บาท ชำระ ที่ท่าเรือปากบารา วันที่เดินทางถึง
 5. ไม่รวมค่าทริปคนขับ และคนรถ
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
3 วัน 2 คืน Mali Resort Pattaya Beach
ประเภทห้องพัก ราคา / ท่าน
2 Jan – 5 Apr 22

16 Apr – 31 May 22

6 – 15 Apr 22
Garden Wing Bungalow 4,700 5,500
Beach Front Garden Wing 5,800 6,800
Balinese Tropical Villa 5,100 5,900
Balinese Ocean View 5,500 6,400
Balinese Beach Front Row2 5,800 7,500
Balinese Beach Front 5,900 7,600
** เดินทางช่วง 16 May – 14 Oct โปรแกรมดำน้ำเปลี่ยนเป็น โซนตะวันออก

จุดดำน้ำคือ เกาะกระ เกาะตาลัง เกาะอุเส็น อ่าวประมง

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Airways (TG)
 • มิย.65 - ตค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 82,500 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ก.พ.65 - มิ.ย.65
 • 1 วัน 0 คืน
เริ่มต้น 563 บาท
 • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 126,888 บาท