เที่ยวชมอันตานานาริโว
สำรวจอุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ แมนตาเดีย (Andasibe Mantadia National Park)
ชมอนุรักษ์ลีเมอร์ที่มีชื่อเสียง เกาะลีเมอร์ (Lemur Island)
นั่ง 4WD มุ่งหน้า “เบาบับ อัลเลย์” (Baobabs Alley)
เดินป่าแล้ง กิรินดี (Kirindy Dry Forest)
แวะถ่ายรูปที่หาดโมรอนดาวา (Morondava Beach)
เข้าเมืองหลวงของเกาะเรอูนิยง

แพ็คเกจทัวร์มาดากัสการ์ Madagascar Wildlife
รหัส 027-0188
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
77,000 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
98 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร – เกาะเรอูนิยง - อันตานานาริโว

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินแอร์ออสทราล UU888 เวลา 09.00 – 13.35 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นเกาะเรอูนิยง) เคาน์เตอร์ Q ชั้น 4 (ประตู 8)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.     

รอต่อเครื่องเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอิฟวาโต เมืองอันตานานาริโว เกาะมาดากัสการ์ (Madagascar) ด้วยสายการบินแอร์ออสราล UU611 เวลา 16.00 – 16.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศมาดากัสการ์) เดินทางถึงเมืองกรุงอันตานานาริโว (Antananarivo) ประเทศมาดากัสการ์ อิสระพักผ่อน และท่องเที่ยวชมเมือง

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว
 • เข้าพักที่ LE LOUVRE HOTEL &SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
อันตานานาริโว - อุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ แมนตาเดีย

เช็คเอาท์ และมุ่งหน้าเดินทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์เลื้อยคลาน (Réserve Peyrieras Madagascar Exotic) เช่น กิ้งก่าคามิลเลียนสายพันธุ์ต่างๆ ตุ๊กแกแอฟริกา และสัตว์ใหญ่อย่างจระเข้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์แห่งนี้ก่อตั้งโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เดินทางไปต่อที่อุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ แมนตาเดีย (Andasibe Mantadia National Park) ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี 2007 สัมผัสระบบนิเวศน์ป่าฝนของแอฟริกา  ตามหาอินดรี – อินดรี (Indri Indri) สายพันธุ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นลีเมอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ไปต่อที่เขตสงวน Voimma ที่ชาวบ้านของออนดาไชบ์ เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จากนั้นไปเกาะลีเมอร์ (Lemur Island) สถานที่อนุรักษ์ลีเมอร์ที่มีชื่อเสียงแห่งเกาะมาดากัสการ์ สำรวจชีวิตสัตว์ป่าในยามค่ำคืนที่เขตสงวน Voimma

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว
 • เข้าพักในอุทยานแห่งชาติ GOYAVE HOTEL ANDASIBE หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เดินสำรวจอุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ - อันตานานาริโว

เช็คเอาท์และพบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อนำทางเดินสำรวจพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ และเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ลีเมอร์ (Lemurs Park) เป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงแห่งเกาะมาดากัสการ์ ได้สัมผัสลีเมอร์ และ เก็บภาพความน่ารักของลีเมอร์นานาชนิด จากนั้นเดินทางกลับไปยังเมืองอันตานานาริโว และอิสระช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมือง

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว
 • เข้าพักที่ LE LOUVRE HOTEL &SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
อันตานานาริโว - โมรอนดาวา

เช็คเอาท์และเดินทางสู่สนามบินอิฟวาโต เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองโมรอนดาวา ด้วยสายการบินแอร์มาดากัสการ์ MD702 เวลา 06.00 –

07.00 น. : เมืองโมรอนดาวา (Morondava) เมืองที่เป็นประตูสู่การเข้าชมต้นเบาบับ ต้นไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของมาดากัสการ์ ด้วยรถแบบ 4WD มุ่งหน้า “เบาบับ อัลเลย์” (Baobabs Alley) พบกับแนวต้นเบาบับที่ทอดยาวไปตามถนนกว่า 260 เมตร ซึ่งนับได้ประมาณ 20 – 25 ต้นและบางต้นนั้นมีความสูงกว่า 30 เมตร และมีอายุมากกว่า 800 ปี ส่วนใหญ่เป็นต้นเบาบับจากสายพันธุ์ Adansonia grandidieri ก่อเกิดเป็นภูมิทัศน์อันแสนโดดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ไปต่อกันที่ป่าแล้ง กิรินดี (Kirindy Dry Forest) หนึ่งในระบบนิเวศน์ที่แปลกประหลาดที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นป่าที่มีต้นไม้และหญ้าแห้งขึ้นปกคลุมจนได้สมญานามว่า “ป่าแล้ง”

 • รถ 4WD ส่วนตัวพร้อมคนขับ
 • อาหารเช้า ณ ร้านอาหาร – อาหารกลางวันแบบปิคนิค
 • เข้าพักที่ KIMONY RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
โมรอนดาวา - อันตานานาริโว

เช็คเอาท์และแวะถ่ายรูปที่หาดโมรอนดาวา (Morondava Beach) ซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองโมรอนดาวา จากนั้นเดินทางสู่สนามบินโมรอนดาวา เพื่อเดินทางกลับไปยังกรุงอันตานานาริโว ด้วยสายการบินภายในประเทศ เมื่อเดินทางถึงเมืองอันตานานาริโว เที่ยวชมเมือง โดยเริ่มที่พระราชวังราชินี (Queen Palace), ทำเนียบนายกรัฐมนตรี  (Prime Minister Palace) ซึ่งเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีมาดากัสการ์ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 เที่ยวชมจัตุรัสแห่งอิสรภาพ (Independence Square) สถานที่แห่งการรำลึกถึงการประกาศอิสระภาพของประเทศมาดากัสการ์

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว
 • เข้าพักที่ LE LOUVRE HOTEL &SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
อันตานานาริโว - เกาะเรอูนิยง - กรุงเทพมหานคร

เช็คเอาท์และเดินทางสู่สนามบินอิฟวาโต เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเรอูนิยง ด้วยสายการบินแอร์ออสทราล UU612 เวลา 12.10 – 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเกาะรียูเนียน) ระหว่างรอต่อเครื่อง แวะท่องเที่ยวในเกาะกันก่อน เกาะแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย เมืองเซนต์ เดนิส (St. Denis) เมืองหลวงของเกาะเรอูนิยง แวะชมมหาวิหารแซงต์ เดอนีส์ (Basilica of St Denis) มหาวิหารที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง(city hall) และชมความงดงามของสวนริมทะเล Le Barachois อีกหนึ่งสวนที่ถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองโดยสวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของถนน ตัวเมืองและวิวทะเลได้อย่างชัดเจน จากนั้นเดินทางกลับมายังสนามบินโรลอง การ์รอส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด้วยสายการบินแอร์ออสทราล UU887 เวลา 20.00 – 06.15 น. (+1) (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับส่ง สนามบินอิฟวาโต
 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว 4 ชั่วโมง พร้อมส่งสนามบินโรลอง การ์รอส
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
วันที่ 7
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถตู้ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับนำเที่ยว พูดอังกฤษ ) 6 วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • วีซ่าประเทศมาดากัสการ์
 • ประกันการเดินทาง
 • อาหารกลางวันแบบปิคนิค วันที่ 4 ของรายการการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม
 • อุทยานแห่งชาติออนดาไชบ์ แมนตาเดีย
 • ศูนย์อนุรักษ์ลีเมอร์
 • เบาบับ อัลเลย์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 • ทิปอื่นๆ
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน 

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง
 • ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Air Asia (FD)
 • เม.ย.65 - ต.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 11,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ก.พ.65 - พ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 7,300 บาท
 • ส.ค.65 - ก.ย.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 58,900 บาท