• ชมสะพานแขวนมาจังโฮซู ยาวที่สุดของเกาหลี
 • ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต เกาะนามิ, โซลทาวเวอร์, สวนลอยฟ้า Seoullo7017 และ 934 King’s Cross
 • คาเฟ่ธีมแฮร์รี่พอตเตอร์สุดฮิต
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ย่านฮงแด และเมียงดง จุใจกับหลากหลายเมนูเกาหลี ต้นตำรับ
ทัวร์เกาหลี
รหัส 016-1000
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.30 น. : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ Air Asia X (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน 

วันที่ 2
สนามบินอินชอน เกาหลีใต้-โซล-โซลทาวเวอร์-สวนลอยฟ้า Seoullo7017

02.45 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ700 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

10.05 น. : เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง, จุดคัดกรองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าตรวจ RT-PCR COVID-19 ตามกฎข้อบังคับของประเทศเกาหลีใต้

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ นำท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีอีกจุดเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะชมสถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟต์** จากนั้นนำท่านชม สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 หรือ สวนลอยฟ้า เกาหลี ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 สวนลอยฟ้านี้เกิดจากการนำทางยกระดับเสื่อมสภาพมาปรับปรุงทัศนียภาพ เปลี่ยนทางเดินรถให้กลายเป็นทางเดินสำหรับผู้คน และตกแต่งเป็นสวนลอยฟ้าใจกลางกรุงที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียว ทำให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
สะพานแขวนมาจังโฮซู–เกาะนามิ-โซล-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวนชุดฮันบก-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-โรงงานพลอยสีม่วง-ช้อปปิ้งย่านฮงแด-934 King’s Cross คาเฟ่ธีมแฮร์รี่พอตเตอร์สุดฮิต

เช้า : บริการอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่เมืองพาจู นำท่านชม สะพานแขวนมาจังโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge) สะพานแขวนแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพาจู ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหลี ภายในพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจัง จะพบกับหอคอยตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีร้านกาแฟไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากนั่งจิบกาแฟ รับลมเย็นๆที่โชยมาจากทะเลสาบจากนั้นนำท่านเดินทางสู๋เมืองชุนชอน นำท่านชม เกาะนามิ เกาะอันโด่งดังจากภาพยนตร์และซีรีส์ทั้งของไทยและเกาหลี เกาะนามิเกิดขึ้นจากผลของการกั้นน้ำเพื่อสร้างเขื่อน มีพื้นที่ประมาณ 270ไร่ มีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว บรรยากาศร่มรื่น สบายๆ เหมาะกับการพักผ่อนเที่ยวเล่นในแต่ละฤดูบรรยากาศบนเกาะก็จะแตกต่างกันออกไป

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางกลุบเข้าสู่กรุงโซล จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่ายแสนอร่อย หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหลายรสชาด พิเศษ…บริการ ชุดประจำชาติฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี ให้ท่านถ่ายภาพสวยๆ แห่งความประทับใจ เก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวก ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทย และ เกาหลี

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลีใต้เป็นดินแดนของง พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ไม่ว่าจะเป็นอาหารเลิศรส สินค้าแฟชั่นนานาชนิดสินค้าแปลกใหม่ที่น่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ในขณะเดียวกันที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมวัยรุ่นแหล่งรวมตัวของศิลปินและนักแสดงข้างถนน อีกมากมาย อีกทั้งยังมีคาเฟ่ธีมแฮร์รี่พอตเตอร์สุดฮิต 934 King’s Cross พลาดไม่ได้สำหรับสาวกพ่อมดน้อยแฮรรี่พอตเตอร์ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม หากต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านในต้องสั่งเครื่องดื่มจากทางร้านด้วยเท่านั้น)

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 4
พระราชวังเคียงบกกุง–หมู่บ้านฮันอก-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ-ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์-ร้านค้าปลอดภาษี-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า : บริการอาหารเช้า

นำท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็นเขาพูกักซาน ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับพระราชวังอื่นๆ จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพระราชวังโบราณทั้งหมด 5 แห่งที่ยังคงรักษาไว้ เดิมมีตำหนักอาคารมากถึง 200 อาคาร ในปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้วเหลือเพียง 10 ตำหนัก หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายกาทดแทนเป็นการเข้าชมพระราชวังอื่นแทน***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮันอก หมู่บ้านโบราณอายุกว่า 100 ปี รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก (บ้านโบราณเกาหลี) กำแพงผังบ้านที่ก่อด้วยอิฐบล็อคสีน้ำตาลแดง  เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกรุงโซลอันคับคั่ง หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ ให้มีกลิ่นอายของเกาหลียุคเก่า  ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลังที่มีมาตั้งแต่สมัยโชซอน

จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นที่ชื่อว่าเป็นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์คือช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าเครื่องสำอางค์ชื่อดังราคาย่อมเยา ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ (COSMETIC SHOP)  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี (DUTY FREE) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย

จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน คลองโบราณมีความยาวกว่า 11 กิโลเมตร ทอดผ่านกรุงโซลไปจนถึงแม่น้ำฮันที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ชื่อดังถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาของเกาหลี จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง (MYEONG-DONG) ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ รองเท้า เครื่องสำอางแบรนด์ดังมากมาย

อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่ 5
ร้านละลายเงินวอน-อินชอน-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า : บริการอาหารเช้า

จากนั้นนำท่านเดินทางเมืองอินชอน จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู๋สนามบินอินชอน

11.15 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ701 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

15.15 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA
 • ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย 48 ชม. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
 • ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 80,000 วอน ต่อท่าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
 • ค่าแพ็คเกจ Test and Go สำหรับเดินทางกลับประเทศไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฏข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ชำระที่สนามบินวันเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าธรรมเนียม K-ETAและค่าบริการ 900 บาท, ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 2,000 บาท (กรณีลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้วยกเลิก)
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าธรรมเนียม K-ETA, ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำรถนำเที่ยว, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, และ ค่าบริการ จำนวน 5,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
 2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 3. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 4. กรณีที่ทางประเทศเกาหลีใต้ระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า
 5. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 6. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 8. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 11. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 12. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 15. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 16. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 17. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 18. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 19. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทิส / ร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่านเป็นจำนวน 300 USD ต่อท่าน
 20. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เดินทาง เป็นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 4,000 บาทต่อท่าน**กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
 21. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 22. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 23. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์และค่าทิปที่ท่านชำระมาแล้วในทุกกรณี

 

ช่วงเดินทาง
07/06/2022 11/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
17,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
เดินทาง 07/06/2022 11/06/2022
*** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 17,990 ***
*** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 17,990 ***
*** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
*** พักเดี่ยว 6,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/06/2022 18/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  18,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
  เดินทาง 14/06/2022 18/06/2022
  *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 18,990 ***
  *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 18,990 ***
  *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
  *** พักเดี่ยว 6,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   21/06/2022 25/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
   เดินทาง 21/06/2022 25/06/2022
   *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง ***
   *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง ***
   *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
   *** พักเดี่ยว 6,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    28/06/2022 02/07/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    19,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
    เดินทาง 28/06/2022 02/07/2022
    *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 19,990 ***
    *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 19,990 ***
    *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
    *** พักเดี่ยว 6,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05/07/2022 09/07/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     19,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
     เดินทาง 05/07/2022 09/07/2022
     *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 19,990 ***
     *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 19,990 ***
     *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
     *** พักเดี่ยว 6,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/08/2022 06/08/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      19,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
      เดินทาง 02/08/2022 06/08/2022
      *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 19,990 ***
      *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 19,990 ***
      *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
      *** พักเดี่ยว 6,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       16/08/2022 20/08/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       19,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
       เดินทาง 16/08/2022 20/08/2022
       *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 19,990 ***
       *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 19,990 ***
       *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
       *** พักเดี่ยว 6,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        23/08/2022 27/08/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        19,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
        เดินทาง 23/08/2022 27/08/2022
        *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 19,990 ***
        *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 19,990 ***
        *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
        *** พักเดี่ยว 6,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         30/08/2022 02/09/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         19,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
         เดินทาง 30/08/2022 02/09/2022
         *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 19,990 ***
         *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 19,990 ***
         *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
         *** พักเดี่ยว 6,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          06/09/2022 10/09/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          19,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
          เดินทาง 06/09/2022 10/09/2022
          *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 19,990 ***
          *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 19,990 ***
          *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
          *** พักเดี่ยว 6,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           13/09/2022 17/09/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           19,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
           เดินทาง 13/09/2022 17/09/2022
           *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 19,990 ***
           *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 19,990 ***
           *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
           *** พักเดี่ยว 6,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            20/09/2022 24/09/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            19,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
            เดินทาง 20/09/2022 24/09/2022
            *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 19,990 ***
            *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 19,990 ***
            *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
            *** พักเดี่ยว 6,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             27/09/2022 01/10/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             19,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เกาหลี SUMMER PROMOTION
             เดินทาง 27/09/2022 01/10/2022
             *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง 19,990 ***
             *** เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง 19,990 ***
             *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
             *** พักเดี่ยว 6,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
              • Thai Airways (TG)
              • มิ.ย.65 - ต.ค.65
              • 8 วัน 5 คืน
              เริ่มต้น 129,500 บาท
              • ก.ค.65 - ก.ย.65
              • 8 วัน 5 คืน
              เริ่มต้น 115,000 บาท
              • ธ.ค.65
              • 5 วัน 3 คืน
              เริ่มต้น 39,999 บาท