โซล – สวนสนุก LOTTE WORLD – วัดพงอึนซา  – ภูหอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านยอนนัมดง – ย่านฮงแด – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – วัดโชเกชา– ย่านอินซาดง – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง – เช็คอินเวนิสเกาหลี LAVENICHE MARCH AVENUE

ทัวร์เกาหลี EXTREME
รหัส 013-0772
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
25,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
9 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

23.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2
กรุงเทพ (ดอนเมือง) – อินชอน – โซล – สวนสนุก LOTTE WORLD - วัดพงอึนซา - ภูหอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์

02.35 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700 ** สำหรับเที่ยวบินนี้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**

10.05 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ เมนู บุฟเฟต์ BBQ (ปิ้งย่างเกาหลี)

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ติดอันดับโลกที่ตั้งอยู่ในกรุงโซล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ สวนสนุกในร่มที่ชื่อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มีอยู่ทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และลานสเก็ตน้ำแข็งขนาดใหญ่ และในส่วนของสวนสนุกกลางแจ้งนั้นมีชื่อว่า MAGIC ISLAND อันเป็นที่รวมเครื่องเล่นหวาดเสียวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ วัดพงอึนซา เดิมชื่อวัดเคียงซองซา (GYEONSEONGSA) สร้างขึ้นในปีที่ 10 ของรัชสมัยกษัตริย์วองซอง (WEONGSEONG) แห่งราชวงศ์ชิลลา (ค.ศ.794) ตั้งอยู่ที่เชิงเขา SUDO ใน SAMSUNG-DONG ทางทิศใต้ของกรุงโซล นับเป็นหนึ่งในวัดทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ด้วยอายุกว่า 1,200 ปี  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขานำซาน เป็นที่ตั้งของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยำเกาหลี (BIBIMBAB)

วันที่ 3
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด - พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS

เช้า : บริการอาหารเช้า เมนู คิมบับ

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การนำมาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังที่สร้างหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสำหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน(BIWON) หรือรู้จักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลังที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไว้เป็นที่พักผ่อน

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร เมนู SHABU SHABU!! (ชาบูเกาหลี)

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ย่านยอนนัมดง หรือ “ยอนทรัลปาร์ก” ทางรถไฟเก่าที่หยุดใช้แล้วถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะแนวตรงพร้อมทางเดินที่สวยงาม และตรอกซอกซอยที่ทอดยาวออกไปจากถนนสายหลัก จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟบรรยากาศสบายๆ ร้านเสื้อผ้าสตูดิโอศิลปะ และอื่นๆ อีกร้านที่ได้รับความนิยมสูงมาก คือ มังวอนดง ทีรามิสุ อยู่ในย่านนี้เช่นกัน

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย

พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! กับคาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS ที่จำลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี่ ชานชาลาที่อยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดินทางด้วยรถไฟสายด่วนของฮอกวอตส์ ด้านในให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายในการจำลองความเป็นเมืองเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูปต่างๆ มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทั้ง 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ์ให้ถ่ายรูป สามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มและของหวานได้ตามใจชอบ

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก

วันที่ 4
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – วัดโชเกชา– ย่านอินซาดง – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง – เช็คอินเวนิสเกาหลี LAVENICHE MARCH AVENUE - อินชอน

เช้า : บริการอาหารเช้า เมนู คิมบับ

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี

นำท่านเดินทางสู่ วัดโชเกซา  วัดที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซน ที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีใต้ ถึงแม้จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง ความวุ่นวายของเมืองหลวง แต่ภายในวัดแห่งนี้ กลับมีความเงียบสงบ และสวยงามไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต้

เดินทางไปยัง ย่านอินซาดง(INSA-DONG) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG)

นำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสำอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคิมโป เวนิสแห่งเกาหลี เป็นแลนด์มาร์คใหม่ใกล้กรุงโซล ที่ LAVENICHE MARCH AVENUE ที่นี่ตั้งใจสร้างขึ้นมาธีมเวนิส ให้ท่านชมบรรยาการโรแมนติกสไตล์  เมืองเวนิส ช้อปปิ้ง และเช็คอินจุดถ่ายรูปสวยๆ และที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายซีรี่ย์หลายเรื่องอีกด้วย

ค่ำ : อิสระในการรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 5
ร้านละลายเงินวอน - อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้า : บริการอาหารเช้า เมนู คิมบับ นำท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

11.20 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนมือง โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ701 ** สำหรับเที่ยวบินนี้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**

15.10 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 • รถรับส่งนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าลงทะเบียน K-ETA
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องทำการยื่นเองเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น
 • ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน วันแรกที่ถึงเกาหลี (ราคาประมาณ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาทไทย)
 • การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมง ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทำการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน จะรีฟันเงินคืนให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง คือค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA 500 บาท และค่ามัดจำตั๋ว 1,000 บาท
ช่วงเดินทาง
31/05/2022 04/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
25,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาหลี EXTREME
เดินทาง 31/05/2022 04/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  07/06/2022 11/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  25,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาหลี EXTREME
  เดินทาง 07/06/2022 11/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/06/2022 18/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   25,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาหลี EXTREME
   เดินทาง 14/06/2022 18/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    21/06/2022 25/06/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    25,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาหลี EXTREME
    เดินทาง 21/06/2022 25/06/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     28/06/2022 02/07/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     25,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาหลี EXTREME
     เดินทาง 28/06/2022 02/07/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      05/07/2022 09/07/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      25,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาหลี EXTREME
      เดินทาง 05/07/2022 09/07/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/07/2022 13/07/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       25,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาหลี EXTREME
       เดินทาง 09/07/2022 13/07/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/07/2022 16/07/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        27,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาหลี EXTREME
        เดินทาง 12/07/2022 16/07/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         19/07/2022 23/07/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         25,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาหลี EXTREME
         เดินทาง 19/07/2022 23/07/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          23/07/2022 27/07/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          25,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาหลี EXTREME
          เดินทาง 23/07/2022 27/07/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26/07/2022 30/07/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           25,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เกาหลี EXTREME
           เดินทาง 26/07/2022 30/07/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            30/07/2022 03/08/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            25,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เกาหลี EXTREME
            เดินทาง 30/07/2022 03/08/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             02/08/2022 06/08/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             25,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เกาหลี EXTREME
             เดินทาง 02/08/2022 06/08/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              13/08/2022 17/08/2022
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              25,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เกาหลี EXTREME
              เดินทาง 13/08/2022 17/08/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               16/08/2022 20/08/2022
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               25,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เกาหลี EXTREME
               เดินทาง 16/08/2022 20/08/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                23/08/2022 27/08/2022
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                25,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เกาหลี EXTREME
                เดินทาง 23/08/2022 27/08/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 27/08/2022 31/08/2022
                 การเดินทาง
                 จำนวน
                 ราคา
                 25,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เกาหลี EXTREME
                 เดินทาง 27/08/2022 31/08/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  30/08/2022 03/09/2022
                  การเดินทาง
                  จำนวน
                  ราคา
                  25,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เกาหลี EXTREME
                  เดินทาง 30/08/2022 03/09/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   03/09/2022 07/09/2022
                   การเดินทาง
                   จำนวน
                   ราคา
                   25,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เกาหลี EXTREME
                   เดินทาง 03/09/2022 07/09/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    06/09/2022 10/09/2022
                    การเดินทาง
                    จำนวน
                    ราคา
                    25,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เกาหลี EXTREME
                    เดินทาง 06/09/2022 10/09/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     10/09/2022 14/09/2022
                     การเดินทาง
                     จำนวน
                     ราคา
                     25,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เกาหลี EXTREME
                     เดินทาง 10/09/2022 14/09/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      13/09/2022 17/09/2022
                      การเดินทาง
                      จำนวน
                      ราคา
                      25,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เกาหลี EXTREME
                      เดินทาง 13/09/2022 17/09/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                       • Thai Airways (TG)
                       • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                       • 9 วัน 6 คืน
                       เริ่มต้น 52,900 บาท
                       • เดินทางมาเอง
                       • เม.ย.65 - พ.ค.65
                       • 3 วัน 2 คืน
                       เริ่มต้น 19,900 บาท
                       • มิ.ย.65 - ก.ย.65
                       • 7 วัน 4 คืน
                       เริ่มต้น 59,999 บาท