หาดบอนได – Sydney Tower – Opera House – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านเดอะร๊อคส์ – ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ – ย่านไชน่าทาวน์ – โคอาล่า ปาร์คชมการตัดขนแกะหุบเขาสีน้ำเงิน  – กระเช้าลอยฟ้านั่งรถรางที่ชันที่สุดย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ – สวนสนุกลูน่า พาร์ค ซิดนีย์  ช้อปปิ้งควีนวิตตอเรียบิลดิ้ง

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ คลู คลู
รหัส 044-0662
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ส.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,777 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
16 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี

17.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น …  เคาน์เตอร์ … ประตูทางเข้าเบอร์ … สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

วันที่ 2
ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – หาดบอนได – Sydney Tower – Opera House - สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านเดอะร๊อคส์ - ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ - ย่านไชน่าทาวน์

นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอันสดชื่นของทะเล นำท่านสู่  Sydney Tower Eye ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เที่ยวซิดนีย์ชื่อดัง ความน่าสนใจของที่เที่ยวแห่งนี้ก็คือ การที่มีความสูงมากกว่าซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์มากถึงสองเท่าด้วยกัน หากขึ้นไปยังด้านบน คุณก็จะได้ชมวิวสวยๆ ของเมืองซิดนีย์แบบ 360 องศาของจริง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์

นำท่านไป ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ จากนั้นผ่าน SYDNEY OPERA HOUSE ภาพความงามของสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ำทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3ด้าน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย และได้รับลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จากนั้นผ่าน สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ สัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนีย์ได้อย่างสวยงามที่สุด ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสินค้าปลอดภาษี สินค้าที่ทำในฮ่องกงหรือจีนในราคาย่อมเยาว์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

วันที่ 3
โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – หุบเขาสีน้ำเงิน – กระเช้าลอยฟ้า - นั่งรถรางที่ชันที่สุด - ย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา จากนั้นขึ้น กระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point หลังจากนั้นเดินทางไปยัง ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ (Darling Harbour) เป็นแลนด์มาร์คของซิดนีย์เลยก็ว่าได้ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะย่านนี้มีครบทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ โรงภาพยนตร์ หรือว่าร้านรวงต่างๆ ที่เอาไว้สำหรับช้อป

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4
พอร์ตสตีเฟ่น – นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย - มหาวิหารเซนต์แมรี่ - ควีนวิคตอเรียบิลดิ้ง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น (PORT SREPHEN) บนเนื้อที่ 2,500 เฮคเตอร์  สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย โดยคนขับรถที่มากด้วยประสบการณ์ สนุกสนานกับกับการเล่นกระดานเลื่อนบนเนินทราย (SANDUNE BOARD) ให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH ให้ท่านสนุกสนานกับการหาหอย PIPPIS ซึ่งเป็นหอยที่มีในออสเตรเลียเท่านั้น

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์แมรี่ (St. Mary’s Cathedral) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในนครซิดนีย์และยังเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในออสเตรเลีย มีความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือส่วนยอดตรงทางเข้าของโบสถ์สองมุมที่สูงเสียดขึ้นไปบนท้องฟ้า สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล จากนั้นนำท่านไปชม ควีนวิกตอเรียบิลดิ้ง (Queen Victoria Building) สถานที่เที่ยวเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 100 ปี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของซิดนีย์ ซึ่งบริเวณควีนตอเรียบิลดิ้งจะมีช้อปปิ้งเซนเตอร์ประมาณ 4 ชั้นลอย และมีอีก 2 ชั้นใต้ดิน

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5
ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย

07.55 . : ออกเดินทางจากซิดนีย์ สู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี

14.15 . : เดินทางถึงสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง
16.00
. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

17.25 . : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class รวมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สามารถใช้บริการทางบริษัทได้ 5,900 บาท สำหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น – ค่าทำหนังสือเดินทาง -ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ในห้อง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ทุกรูปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี) และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,000 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 • กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวิซ่า บริษัทฯขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งคิดค่าดำเนินการ 3,000 บาท หรือลูกค้าเลือก เปลี่ยน โปรแกรมทัวร์ใหม่ได้ (ไม่เสียค่าดำเนินการ)
 • กรณีลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลื่อน การเดินได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือ แจ้ง เปลี่ยน ผู้เดินทางโดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวิซ่าแล้ว) และแจ้งไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง(สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)

หมายเหตุ : ระบบจะทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับการชำระภายในวันที่กำหนด

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนผู้เดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการดินทาง 1 – 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์
 • เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง
 • เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้ว) และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)
ช่วงเดินทาง
29/06/2022 03/07/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
52,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ คลู คลู
เดินทาง 29/06/2022 03/07/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 50,777 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 9,777 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/07/2022 17/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  53,777 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ คลู คลู
  เดินทาง 13/07/2022 17/07/2022
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 51,777 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 9,777 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   27/07/2022 31/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   53,777 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ คลู คลู
   เดินทาง 27/07/2022 31/07/2022
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 51,777 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 9,777 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10/08/2022 14/08/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    53,777 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ คลู คลู
    เดินทาง 10/08/2022 14/08/2022
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 51,777 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 9,777 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/08/2022 28/08/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     49,777 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ คลู คลู
     เดินทาง 24/08/2022 28/08/2022
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 47,777 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 9,777 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      Tags ที่เกี่ยวข้อง
      Share on social networks
      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
      • VietJet Air
      • พ.ค.65 - ก.ย.65
      • 4 วัน 3 คืน
      เริ่มต้น 14,888 บาท
      • ธ.ค.65
      • 9 วัน 6 คืน
      เริ่มต้น 46,500 บาท
      • เดินทางมาเอง
      • เม.ย.65 - พ.ค.65
      • 2 วัน 1 คืน
      เริ่มต้น 1,299 บาท