ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน

เมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา..พักซาปา 2 คืน
ชมหุบเขาปากมังกร หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกซิลเวอร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง