ทัวร์ยุโรป Italy Swiss France 9 วัน 6 คืน

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม
เยือนเมืองปิซ่า เมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า”
ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพี
ล่องเรือบาโตมูชที่แม่น้ำแซน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง