ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก 7วัน 4คืน

ฮีโร่สแควร์ -ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - SHOPPING PARNDOF OUTLET-เวียนนา
พระราป้อมชาวประมง - ชวังเชิร์นบรุน - ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท-ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก
บูดาเปสต์ - เชสกี้คลุมลอฟ-ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง