ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวฟิน In snowland 5 วัน 3 คืน

- สัมผัวบรรยากาศของธรรมชาติหุบเขาจิโกคุดาหนิ
- ลานสกีขนาดใหญ่ สกีรีสอร์ทคุซาสึโคคุไซ
- ภูเขาไฟโชวะชินซัน
- โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
- ศาลเจ้าฮอกไกโด
- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
- หอนาฬิกาซับโปโร
- ถนนทานุกิโคจิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง